Hästnäringen i siffror
Uppskattat antal hästar i Sverige (2016) =  355 500  Medelfel= 4,9%


Select design option:

Option 1

Option 2