Hästnäringen i siffror
Startsida Skip Navigation LinksStartsida

Välkommen till Hästnäringen i siffror och våra uppdaterade siffror för år 2019! Vill du veta mera om hur många hästar och jobb som svensk hästnäring skapar? Vill du veta vilken betydelse näringen har för det svenska samhället? Då har du kommit rätt!

Sverige uppskattas ha 355.000 hästar – här visas hur de fördelar sig geografiskt

Sidan presenterar en beskrivning över hästantalet i Sverige uppdelat på länsnivå. Fördelningen bygger på skattningar gjorda av Jordbruksverket (2017). Uppdelningen på ras och underkategori bygger på underlag från avelsförbunden samt HNS (2017)


Hästnäringen omsätter ca 32 miljarder och skapar ca 18 500 jobb – läs mer här

Sidan presenterar en skattning av den totala omsättningen som genereras inom hästnäringens olika delar för 2019. Omsättningen kan även brytas ner länsvis. Baserat på omsättningen skattas antalet helårssysselsättningar. I praktiken arbetar dock ett större antal människor inom hästnäringen då flera sysselsätts i olika form av deltid. gå till sidan

Hur fördelar sig konsumtionen mellan olika varor och tjänster? se vidare här

Kring en häst eller hästanknuten verksamhet sker dagligen konsumtion av varor och/eller tjänster, t.ex. foder, hovslageri mm. Sidan presenterar hur konsumtionen fördelar sig mellan olika kategorier och över landet. För hästar inom trav- och galoppraserna finns även en separat skattning av konsumtionen.

Hästnäringen i relation till BNP

Hästnäringens effekter i form av konsumtion av varor och tjänster utgör omkring 0,48 procent av Sveriges totala Bruttonationalprodukt (BNP). På sidan presenteras den omsättning av varor och tjänster samt investeringar och offentliga utgifter som räknas in i skattningen av hästnäringens del av BNP. gå till sidan


Ridskolor

Arenor för sport & tävling

På den här sidan samlas information om landets ridskolor som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet.

På den här sidan samlas information från ett urval av landets större arenor för hästsport och -tävling. Sidan uppdateras löpande.

Antal hästar i relation till befolkning

På den här sidan presenteras antalet hästar i Sverige i relation till befolkningen nationellt och länsvis. gå till sidan

Hästnäringen och SNI-koder

Statistiska Centralbyråns (SCB) standard för svensk näringsgrensindelning, SNI, klassificerar företag och arbetsplatser efter verksamhet som bedrivs. Hästnäringen ryms inom en mängd olika SNI-koder då unika koder för hästverksamhet saknas. Denna sida presenterar därför hästnäringens uppskattade andelar av befintliga SNI-koder. gå till sidan