Hästnäringens verksamheter
Total konsumtion av travhästrelaterade varor-och tjänster (2016) = 6 836,0 Mkr