Hästnäringen i siffror
Startsida Skip Navigation LinksStartsida : Hästnäringens ekonomi ↦ Hästnäringen i relation till BNP
Välj filtrering:
Sidan visar hästnäringen i relation till den svenska bruttonationalprodukten, BNP. I siffrorna medräknas den totala omsättningen inom hästnäringens samtliga verksamheter. När det gäller spel på hästar inkluderas här endast nettot, dvs. inte de ca 9,1Mkr som går tillbaka i form av vinster. De ca 24,1 Mkr som tas upp här är således en delmängd av de totala ca 32,8 Mkr
select

Rapport – Hästnäringen i relation till BNP - 2019 För hela Sverige
Hästnäringen i relation till BNP 24 142,2 Mkr ± 2 000 Hästnäringens verksamheter i procent av total BNP för hästnäringen  0,48 % ± 0,040 %
   
Varor och tjänster 9 387,3 Mkr ± 883 Hästsport 3 806,5 Mkr ± 288
  
Alternativbehandling och hästmassage895,6 Mkr
Apoteksvaror (inkl.avmaskning)211,2 Mkr
Försäkringstjänster629,4 Mkr
Rese-och transporttjänster621,6 Mkr
Hovslageri1 492,6 Mkr
Varor och utrustning3 665,5 Mkr
Veterinär- och vaccinationstjänster1 815,0 Mkr
Sluthantering och slakt56,4 Mkr
  
Kör-och ridtjänster (provision)101,5 Mkr
Tränartjänster680,8 Mkr
Tränings-och lektionstjänster2 216,2 Mkr
Uthyrning och prispengar633,7 Mkr
Försäljning och restaurang174,3 Mkr
Avel och uppfödning 1 349,6 Mkr ± 129 Utbildningsverksamhet 247,5 Mkr
  
Avel och uppfödning1 349,6 Mkr
  
utbildning och forskning247,5 Mkr
Foder och Inackordering 7 245,2 Mkr ± 695 Spel och administration 2 106,0 Mkr
  
Foder-och ströproduktion3 009,3 Mkr
Inackorderingsverksamhet4 135,4 Mkr
Tilläggsfoder och vitaminproduktion100,4 Mkr
  
Media och journalistik363,0 Mkr
Speladministration och marknad1 743,0 Mkr
 

Modellen som ligger bakom ”hästnäringen i siffror” skattar hästnäringens verksamheter i tabellen genom att multiplicera genomsnittlig konsumtion/häst med antalet hästar. Därmed blir hästantalet i Sverige samt hur hästantalet fördelar sig över Sveriges regioner avgörande för totalsummorna som visas på sidan. Osäkerheten i skattningen av totalsummorna på Sverige-nivån reflekteras genom redovisning av ett 95%-igt konfidensintervall. Observera att motsvarade gäller för skattningar av hästnäringens storlek på regional nivå.