Hästnäringen i siffror
Välj filtrering:
 

Rapport – Hästnäringen i relation till BNP - 2016 För hela Sverige
Hästnäringen i relation till BNP 22 140,7 M.kr ± 1 836 hästnäringens i relation till BNP ratio -  0,50 % ± 0,042 %
   
Varor och tjänster 8 363,1 M.kr ± 784 Hästsport 3 529,6 M.kr ± 265
  
Alternativbehandling och hästmassage585,2 M.kr
Apoteksvaror (inkl.avmaskning)245,3 M.kr
Försäkringstjänster630,2 M.kr
Rese-och transporttjänster640,1 M.kr
Hovslageri1 551,6 M.kr
Varor och utrustning3 291,3 M.kr
Veterinär- och vaccinationstjänster1 358,3 M.kr
Sluthantering och slakt61,2 M.kr
  
Kör-och ridtjänster (provision)79,7 M.kr
Tränartjänster1 080,2 M.kr
Tränings-och lektionstjänster1 600,3 M.kr
Uthyrning599,0 M.kr
Försäljning och restaurang170,4 M.kr
Avel och uppfödning 1 338,7 M.kr ± 128 Utbildningsverksamhet 226,0 M.kr
  
Avel och uppfödning1 338,7 M.kr
  
utbildning och forskning226,0 M.kr
Foder och Inackordering 6 804,2 M.kr ± 653 Spel och administration 1 879,0 M.kr
  
Foder-och ströproduktion2 882,0 M.kr
Inackorderingsverksamhet3 774,2 M.kr
Tilläggsfoder och vitaminproduktion148,0 M.kr
  
Media och journalistik376,0 M.kr
Speladministration och marknad1 503,0 M.kr
 

Modellen som ligger bakom ”hästnäringen i siffror” skattar hästnäringens verksamheter i tabellen genom att multiplicera genomsnittlig konsumtion/häst med antalet hästar. Därmed blir hästantalet i Sverige samt hur hästantalet fördelar sig över Sveriges regioner avgörande för totalsummorna som visas på sidan. Osäkerheten i skattningen av totalsummorna på Sverige-nivån reflekteras genom redovisning av ett 95%-igt konfidensintervall. Observera att motsvarade gäller för skattningar av hästnäringens storlek på regional nivå.