Hästnäringens verksamheter
Hästnäringen i relation till SNI kod - 2016


Kategoriserade hästnäringens verksamheter
SNI-kodSNI beskrivningSCB (Mkr) NettoomsättningHastnaringen i siffror beskrivningHastnaringen i siffror (Mkr) NettoomsättningHästnäringen i relation till SNI-kod
01 Jordbruksföretag och serviceföretag till jordbruk90 596,0Alternativbehandling och hästmassage, Avel och uppfödning, Hovslageri3 475,53,8 %
10.111 Kreatursslakterier4 411,0Sluthantering och slakt61,21,4 %
10.910 Industri för beredda fodermedel6 108,0Foder-och ströproduktion2 882,047,2 %
46.210 Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder20 184,0Tilläggsfoder och vitaminproduktion148,00,7 %
46.491 Partihandel med sport- och fritidsartiklar14 770,0Varor och utrustning3 291,322,3 %
47730 Apotekshandel47 558,0Apoteksvaror (inkl.avmaskning)245,30,5 %
49.410 Åkerier99 255,0Rese-och transporttjänster640,10,6 %
56.100 Restaurangverksamhet97 625,0 Försäljning och restaurang155,90,2 %
65.120 Skadeförsäkring3 039,0Försäkringstjänster630,220,7 %
75.000 Veterinärkliniker5 072,0Veterinär- och vaccinationstjänster1 358,326,8 %
85.510 Sport- och fritidsskolor2 660,0Tränings-och lektionstjänster1 600,360,2 %
92.000 Spel37 001,0Spel9 191,024,8 %
93.114 Trav- och galoppbanor1 556,0Uthyrning och prispengar595,038,2 %
93.191 tävlingsstall2 192,7Tränartjänster, Kör-och ridtjänster (provision)1 159,952,9 %
93.290 övriga fritids- och nöjesanläggningar3 753,0Inackorderingsverksamhet3 774,2100,6 %