Hästnäringen i siffror
Startsida Skip Navigation LinksStartsida : Hästnäringens ekonomi ↦ Omsättning och sysselsättning
Välj filtrering:
Sidan summerar den totala konsumtionen av varor och tjänster inom hästnäringens olika verksamheter. Totalsummor med och utan moms redovisas, liksom hur omsättning kan räknas om till uppskattad sysselsättning (helårsarbetskrafter) genom så kallad sysselsättningsintensitet för olika verksamheter. Hur pengar från spel på hästar fördelas ut förklaras särskilt nedan.
select

Uppskattad sysselsättning per verksamhet 2019- För hela Sverige - Population : 10,313,447 Area : 410,278 km² No. of horses : 355,500 Medelfel= 4,9%
  Konsumtionskategori Omsättning, Mkr Moms, Mkr Total, Mkr Sysselsättning sintensitet Uppskattat antal helårssysselsatta
arenor
  Försäljning och restaurang 174.3 43.6 217.9 0.8 174.3
  Spel * 8,737.8 1,237.0 9,974.8 0.0 0.0
  Uthyrning och prispengar * 585.2 15.0 600.2 0.3 180.1
Ridskolor
Inkluderas som en totalsumma under verksamhet i Tränings-och lektionstjänster
Hästnäringen verksamheter
Alternativbehandling och hästmassage895.6223.91,119.61.51,679.3
Apoteksvaror (inkl.avmaskning)211.252.8264.00.379.2
Avel och uppfödning1,349.6337.41,687.10.61,012.2
Foder-och ströproduktion3,009.3752.33,761.70.62,332.2
Försäkringstjänster629.40.0629.40.3188.8
Hovslageri1,492.6373.11,865.71.11,977.6
Inackorderingsverksamhet4,135.41,033.95,169.30.31,550.8
Kör-och ridtjänster (provision)101.525.4126.81.5190.2
Rese-och transporttjänster621.6155.4776.90.2155.4
Sluthantering och slakt56.414.170.50.321.2
Tilläggsfoder och vitaminproduktion100.425.1125.50.337.7
Tränartjänster680.8170.2851.01.51,276.5
Tränings-och lektionstjänster2,216.2554.12,770.31.54,155.4
Varor och utrustning3,665.5916.44,581.90.31,374.6
Veterinär- och vaccinationstjänster1,815.0453.72,268.70.71,588.1

Övrigt
  Media och journalistik * 363.0 40.0 403.0 0.3 120.9
  Speladministration och marknad 1,743.0 0.0 1,743.0 0.2 348.6
  utbildning och forskning * 247.5 48.0 295.5 0.8 236.4
Total
32,831.5
± 2,000
6,471.4
± 500
39,302.9
± 2,501
  18,679.6
± 1,690

Modellen som ligger bakom ”hästnäringen i siffror” skattar hästnäringens verksamheter i tabellen genom att multiplicera genomsnittlig konsumtion/häst med antalet hästar. Därmed blir hästantalet i Sverige samt hur hästantalet fördelar sig över Sveriges regioner avgörande för totalsummorna som visas på sidan. Osäkerheten i skattningen av totalsummorna på Sverige-nivån reflekteras genom redovisning av ett 95%-igt konfidensintervall. Observera att motsvarade gäller för skattningar av hästnäringens storlek på regional nivå.


*

Omsättningen på spel på hästar via ATG var år 2019: 12 550 Mkr. Av dessa gick 8 715 Mkr tillbaka till spelarna i form av vinster. 1 237 miljoner gick till stadskassan i form av skatt. Den del av totala omsättningen som är relevant att inkludera i modellen fördelar sig enligt följande: Utbildning och forskning 55,5 Mkr, medel till trav-och galopparenorna 573,7 Mkr, Media och journalistik 203 Mkr, Speladministration och marknad: 1 743 Mkr. Dessa summor är adderade i modellen utan moms då den redan inkluderas i totala spelomsättningen.

Återstående 583,8 Mkr är del av prismedel som antas användas av hästägare för konsumtion av varor och tjänster, vilka räknas in i modellen under olika delar hästnäringens verksamheter