Hästnäringens verksamheter
Välj filtrering:
 

Rapport – uppskattad sysselsättning per verksamhet (2016) - All Sweden - Population : 9 995 143 Area : 410 278 km² No. of horses : 355 500 Medelfel= 4,9%
  Konsumtionskategori Omsättning, Mkr Moms, Mkr Total, Mkr Sysselsättning sintensitet Uppskattat antal helårssysselsatta
Evenemangsarenor
  Försäljning och restaurang 170,39 42,60 212,98 0,80 170,39
  Spel * 9 191,00 1 440,00 10 631,00 0,00 0,00
  Uthyrning och prispengar * 599,00 15,50 614,50 0,30 184,35
Ridskolor
Inkluderas som en totalsumma under verksamhet i Tränings-och lektionstjänster
Hästnäringen verksamheter
Alternativbehandling och hästmassage585,2146,3731,41,51 097,2
Apoteksvaror (inkl.avmaskning)245,361,3306,60,392,0
Avel och uppfödning1 338,7334,71 673,40,61 004,0
Foder-och ströproduktion2 882,0720,53 602,50,62 233,6
Försäkringstjänster630,20,0630,20,3189,1
Hovslageri1 551,6387,91 939,51,12 055,8
Inackorderingsverksamhet3 774,2943,64 717,80,31 415,3
Kör-och ridtjänster (provision)79,719,999,61,5149,4
Rese-och transporttjänster640,1160,0800,10,2160,0
Sluthantering och slakt61,215,376,50,323,0
Tilläggsfoder och vitaminproduktion148,037,0185,00,355,5
Tränartjänster1 080,2270,11 350,31,52 025,4
Tränings-och lektionstjänster1 600,3400,12 000,41,53 000,6
Varor och utrustning3 291,3822,84 114,10,31 234,2
Veterinär- och vaccinationstjänster1 358,3339,61 697,90,71 188,6

Övrigt
  Media och journalistik * 376,00 40,00 416,00 0,30 124,80
  Speladministration och marknad 1 503,00 0,00 1 503,00 0,20 300,60
  utbildning och forskning * 226,00 44,00 270,00 0,80 216,00
Total
31 331,67
± 1 836
6 241,12
± 459
37 572,79
± 2 295
  16 919,72
± 1 527

Modellen som ligger bakom ”hästnäringen i siffror” skattar hästnäringens verksamheter i tabellen genom att multiplicera genomsnittlig konsumtion/häst med antalet hästar. Därmed blir hästantalet i Sverige samt hur hästantalet fördelar sig över Sveriges regioner avgörande för totalsummorna som visas på sidan. Osäkerheten i skattningen av totalsummorna på Sverige-nivån reflekteras genom redovisning av ett 95%-igt konfidensintervall. Observera att motsvarade gäller för skattningar av hästnäringens storlek på regional nivå.


* Omsättningen på spel på hästar via ATG var år 2016: 13 277 Mkr. Av dessa gick 9 191 Mkr tillbaka till spelarna i form av vinster. 1 441 miljoner gick till stadskassan i form av skatt. Den del av totala omsättningen som är relevant att inkludera i modellen fördelar sig enligt följande: Utbildning och forskning 50 Mkr, medel till trav-och galopparenorna 537 Mkr, Media och journalistik 216 Mkr, Speladministration och marknad: 1 503 Mkr. Dessa summor är adderade i modellen utan moms då den redan inkluderas i totala spelomsättningen.