Hästnäringens verksamheter
Antal hästar i relation till befolkning - Sverige (2016) =  36 per 1000

Population: 9 995 143 , Uppskattat antal hästar i Sverige: 355 500