Hästnäringen i siffror
Startsida Skip Navigation LinksStartsida : Hästantal ↦ Nationell och länsnivå
Uppskattat antal hästar i Sverige (2016) =  355 500  Medelfel= 4,9%
Sidan presenterar en beskrivning över hästantalet i Sverige uppdelat på länsnivå. Fördelningen bygger på skattningar gjorda av Jordbruksverket (2017). Uppdelningen på ras och underkategori bygger på underlag från avelsförbunden samt HNS (2017).