Hästnäringens verksamheter
Uppskattat antal hästar i Sverige (2016) =  355 500  Medelfel= 4,9%