Hästnäringen i siffror
Startsida Skip Navigation LinksStartsida : Tidsserieanalys ↦Uppskattat antal helårssysselsatta
Välj filtrering:
Sidan visar en jämförelse mellan åren 2016 och 2019 för uppskattat antal sysselsatta i hästnäringen. De grå fälten kring värdet för antal sysselsatta visar att det finns en osäkerhet i siffran, det är ett skattat värde och inte en registeruppgift.
select
Uppskattad sysselsättning - Jämförelser mellan åren 2016 och 2019