Hästnäringen i siffror
Göm beskrivning...

Välkommen till Hästnäringen i siffror! Denna sida är resultatet av ett flerårigt utvecklings-och forskningsprojekt mellan ett flertal aktörer inom hästnäringen (listas nedan). För muspekaren över de olika rubrikerna och du får en mer detaljerad beskrivning av vad som menas. Symbolen ger ytterligare info. Klicka på rubriken och en ny sida öppnas med ytterligare detaljer.

Uppskattat antal hästar i Sverige
355 500

Antal hästar per region Tematisk karta
Uppskattat antal helårssysselsatta
Uppskattat antal helårssysselsatta - Sverige
16 917,2
Total konsumtion av travhästrelaterade varor-och tjänster
6 836,0  Mkr

Total konsumtion uppdelad per region (M.kr) Tematisk karta
Total konsumtion av hästrelaterade varor-och tjänster
23 925,3  Mkr

Total konsumtion i procent uppdelat per region Tematisk karta
Total konsumtion per utgiftskategori
Hästnäringen i relation till BNP - 2016

0,50 %
Antal hästar i relation till befolkning i procent
3,56 %