Hästnäringen i siffror
Startsida Skip Navigation LinksStartsida : Tidsserieanalys ↦ Hästnäringen i relation till BNP
Välj filtrering:
Sidan visar en jämförelse mellan åren 2016 och 2019 för de nyckeltal som är möjliga att jämföra mellan åren. Det är inte möjligt att jämföra enskilda delposter av hästnäringens verksamheter mellan åren p.g.a. den osäkerhet som finns i siffrorna. De grå fälten kring värdena visar på osäkerheten i skattningarna. Grafer utan grå fält visar att siffrorna kommer från register över faktiska belopp.
select

Hästnäringen i relation till BNP - Jämförelser mellan åren 2016 och 2019 För hela Sverige
2019
Hästnäringen i relation till BNP 24 142,2 Mkr ± 2 000 Hästnäringens verksamheter i procent av total BNP för hästnäringen  0,48 % ± 0,040 %
2016
Hästnäringen i relation till BNP 22 200,8 Mkr ± 1 836 Hästnäringens verksamheter i procent av total BNP för hästnäringen  0,50 % ± 0,042 %
   
 

Modellen som ligger bakom ”hästnäringen i siffror” skattar hästnäringens verksamheter i tabellen genom att multiplicera genomsnittlig konsumtion/häst med antalet hästar. Därmed blir hästantalet i Sverige samt hur hästantalet fördelar sig över Sveriges regioner avgörande för totalsummorna som visas på sidan. Osäkerheten i skattningen av totalsummorna på Sverige-nivån reflekteras genom redovisning av ett 95%-igt konfidensintervall. Observera att motsvarade gäller för skattningar av hästnäringens storlek på regional nivå.